/5

KVIZ 2

CEZAROVA ŠIFRA

1 / 5


Dešifrirajte šifrat IKFGX dobiven Cezarovim diskom s ključem 6. Dobiveni otvoreni tekst je:

2 / 5


Dešifrirajte šifrat VUFH dobiven Cezarovim diskom s ključem 3. Dobiveni otvoreni tekst je:

3 / 5


Dešifrirajte šifrat RWYRUHQLWHNVW dobiven Cezarovim diskom s ključem 3. Dobiveni otvoreni tekst je:

4 / 5


Šifrirajte otvoreni tekst MATEMATIKA Cezarovim diskom s ključem 11. Dobiveni šifrat je:

5 / 5


Dešifrirajte šifrat NULSWRJUDILMD dobiven Cezarovim diskom s ključem 3. Dobiveni otvoreni tekst je:

Tvoj rezultat je

Nastavak