/5

KVIZ 2

CEZAROVA ŠIFRA

1 / 5


Dešifrirajte šifrat TVIHWXEZE dobiven Cezarovim diskom s ključem 4. Dobiveni otvoreni tekst je:

2 / 5


Dešifrirajte šifrat LWFI dobiven Cezarovim diskom s ključem 5. Dobiveni otvoreni tekst je:

3 / 5


Šifrirajte otvoreni tekst KRIPTOGRAFIJA Cezarovim diskom s ključem 6. Dobiveni šifrat je:

4 / 5


Dešifrirajte šifrat NULSWRJUDILMD dobiven Cezarovim diskom s ključem 3. Dobiveni otvoreni tekst je:

5 / 5


Dešifrirajte šifrat MXKB dobiven Cezarovim diskom s ključem 2. Dobiveni otvoreni tekst je:

Tvoj rezultat je

Nastavak